Articles

Anàlisi del Somriure, per la Dra. Nuria Molina Berlanga.

L’anàlisi facial es complementa amb l’anàlisi exhaustiu del somriure.

L’objectiu d’aquest article és demostrar la utilitat pràctica de la plantilla del somriure mitjançant tres casos clínics.

Descarrega’t aquí l’article sencer.

L'extrusió ortodòncica

L’Extrusió Ortodòncica, per la Dra. Nuria Molina Berlanga.

L’extrusió ortodòncica ens permet afrontar tractaments impossibles de restaurar per altres mitjans, preservant l’amplada biològica i l’estètica a més d’aportar unes correctes qualitats preprotèsiques.

Accedeix aquí a l’article sencer.

Els incisius inferiors, per la Dra. Nuria Molina Berlanga.

Comparació de patrons facials entre diferents tipologies de pacients.

Descarrega’t aquí l’article sencer.

La Dra. Nuria Molina Berlanga el dia de la defensa de la seva tesi acompanyada pels membres del tribunal: Dr. José María Llamas-Carreras, Dr. Lluís Giner i Dr. Juan Carlos Palma.

Doctorat en Tècniques Clíniques i de Laboratori en Odontologia

El dia 15/04/2016, la Dra. Núria Molina Berlanga va defensar la seva Tesi Doctoral que porta per títol "Estudi comparatiu de la posició de l'incisiu inferior i de la mida de la símfisi mandibular en pacients amb maloclusió de classe I, II i III i diferents patrons facials". L'exposició va ser un èxit i el treball va ser qualificat d'Excel·lent. Els membres del tribunal, formats per directors de diferents universitats del territori nacional, van coincidir a atorgar-li la màxima qualificació: Cum laude.

D'aquesta manera s'acaben molts anys d'investigació i d'esforç personal i familiar. Es tracta d'un estudi ortodòntic on es valora com les compensacions (canvis en la posició i altura) dels incisius inferiors durant el creixement afecten les dimensions de l'os alveolar que els allotja. El tema és apassionant i té una gran transcendència per a l'Odontologia, ja que les seves conclusions tenen repercussió sobre el moviment i pla de tractament ortodòntic i afecten a altres àrees amb consideracions periodontals, protètiques, quirúrgiques... influint en el pronòstic i supervivència dels incisius inferiors.

La nostra passió per l'Odontologia no ens permet aturar-nos i aquest projecte no ha acabat aquí. Actualment s'està preparant la segona part de l'article per publicar en una revista d'impacte internacional i des de la Universitat Internacional de Catalunya se segueix aquest projecte com una línia d'investigació.