DRETS DELS PACIENTS A LA CLÍNICA DENTAL

27/03/2017

Per poder garantir una bona odontologia es important que és respectin els drets dels pacients i es compleixin unes condicions que assegurin la correcta realització del tractament.

ELS PACIENTS TENEN DRET A:

1. Informació clara i comprensible sobre els procediments i tractaments a realitzar.  

2. Pressupost detallat sobre els costos dels tractaments proposats

3. Odontología Especializada por parte de todo el equipo de la clínica. 

4. Tractaments i Materials de qualitat, degudament esterilitzats.

5. Tracte respectuós i amable, ajudant-lo en tot el necessari abans, durant i després del tractament.

                                                                                                                   6. Mantenir la confidencialitat de tota la informació aportada.

 AL SEU TORN ELS PACIENTS ES COMPROMETEN A: 

1. Proporcionar informació clara i veraç sobre les seves dades personals, estat de salut i tractaments mèdics i mantenir a la cínica informada de qualsevol canvi. 

2. Signa un consentiment informat de les intervencions odontològiques.      

3. Complir oportunament amb les cites acordades. En cas de no poder acudir, avisar l’abans possible.

4. Tracte respectuós tant als professionals com a les instal·lacions.

5.Ser conseqüents de l’estat buco-dental en començar el tractament i de les condicions de l’opció terapèutica escollida.

6. Realitzar els manteniments i revisions aconsellats per l’odontòleg.

7. Conèixer els seus drets i responsabilitats exercint-los de forma raonable. 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

Arxivat a: Informació